84FS Black

*โปรโมชั่น Xmas พร้อมลูก 25นัด* Retay 84FS - ปืนแบลงค์กัน ไฟปากกระบอก ทรงเอกลักษณ์โมเดล Beretta Cheetah 84fs กระบอกนี้ผลิตที่ประเทศตุรกี

Share

หมวดหมู่ : Blank Guns Retay

Share

Item Features

  • Caliber 9 mm P.A.K
  • Lenght 169 mm
  • Height 123,5 mm
  • Weight 758g
  • Magazine Capacity 9+1
  • Trigger Mechanism Double Action
  • Safety Manuel Safety
  • Double Action ✔
  • De-Cocking X
ข้อควรระวังในการเลือกใช้ลูกแบลงค์
ลูกแบลงค์ยี่ห้ออื่นๆ อาจไม่ได้มาตรฐานสำหรับการใช้งานกับปืนแบลงค์กันของเรา แม้ว่าจะยิงได้ แต่ระบบสไลด์ปืนอาจมีปัญหาและปืนแบลงค์กันอาจเกิดความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับประกันการใช้งานปืนแบลงค์กัน โปรดเลือกใช้เฉพาะลูกแบลงค์ ที่เราแนะนำให้ใช้เท่านั้น

Powered by MakeWebEasy.com